قفسه بندی نیم طبقه سبک نیمه طبقه نیمه سنگین

قفسه بندی نیم طبقه - MEZZANINE FLOOR

نیم طبقه سازه ای پیش ساخته است که برای استفاده بیشتر از ارتفاع سالن به کاربرده می شود و تا سه طبقه قابل اجرا می باشد. این سازه در کارخانه، کارگاه، انباری ها، سردخانه ها و اماکن اداری که مایلند بخش کارگاهی و دفتری از یکدیگر جدا شود، کاربرد دارد. سرعت نصب بالا، امکان توسعه با ستون های مشترک و عدم نیاز به عملیات ساختمانی و امکان ترکیب آن با سایر سیستم های نگهداری و دستیابی به دستاوردهای جدید، از ویژگی های این سازه می باشد.

برای دیدن تصاویر بیشتر اینجا کلیک کنید