قفسه های کفپوشدار | انواع قفسه های راک

قفسه های کفپوشدار، از بعضی از انواع قفسه های راک می باشند. قفسه های راک کفپوشدار خود شامل دو نوع قفسه راک کفپوشدار سنگین و قفسه راک کفپوشدار سبک می شود. قفسه های راک کفپوشدار به دلیل کارایی در صنایع مختلف، بسیار پرمصرف می باشند. بارگذاری در قفسه های راک کفپوشدار به صورت دستی و توسط افراد انجام می شود. به طور عموم قفسه راک کفپوشدار برای بارهایی با تنوع حجمی و وزنی زیاد مورد استفاده قرار می گیرد. در ادامه به معرفی هر دو نوع قفسه راک کفپوشدار، راک کفپوشدار سنگین و راک کفپوشدار سبک، خواهیم پرداخت.

قفسه راک کفپوشدار سبک

همان طور که از نام قفسه راک کفپوشدار سبک پیداست، این نوع قفسه راک کفپوشدار برای بارهای سبک با حجم های مختلف به کار برده می شود.

قفسه راک کفپوشدار سنگین

در مقابل قفسه راک کفپوشدار سبک، قفسه راک کفپوشدار سنگین مناسب برای اقلام وزین با حجم های متنوع می باشد. باید توجه کرد که در قفسه راک کفپوشدار سنگین علی رغم سنگینی بار، بارگذاری به صورت دستی است.

تفاوت قفسه راک کفپوشدار سبک و راک کفپوشدار سنگین

تنها وجه تمایز بین قفسه راک کفپوشدار سبک و راک کفپوشدار سنگین، میزان وزن وارده در هر متر مربع از طبقات قفسه می باشد. متناسب با میزان تحمل، نوع مقاطع و ضخامت آنها تغییر می کند. میزان استاندارد تحمل در هر متر مربع برای قفسه راک کفپوشدار سبک بین 100 تا 200 کیلوگرم بار گسترده ساکن و برای قفسه راک کفپوشدار سنگین بین 300 تا 500 کیلوگرم بار گسترده ساکن می باشد. بدیهی است که سطح هر کفه از حاصل ضرب دهانه * عمق (طول و عرض طبقات) به دست می آید.

اجزای قفسه های راک کفپوشدار

-قاب راک: متشکل از ستون های راک با مقاطع و ضخامت های مختلف که توسط مهندسین سازه تعیین می شود، به همراه مهاربندهای ضربدری و افقی در طول های گوناگون بر حسب اندازه عمق قاب و نوع ستون. کفی ستون که متناسب با نوع ستون انتخاب می گردد.

-بازوهای راک: تعداد دو عدد از هر بازوی راک با کلیپ های مخصوص روی ستون های راک قرار گرفته و طبقات قفسه راک را تشکیل می دهد. این بازوها نیز مانند ستونهای راک از مقاطع گوناگون با ضخامت های مختلف و انواع متنوعی برخوردار است که با توجه به میزان تحمل مورد نیاز در هر کفه تعیین می شوند.

- کفپوش راک: صفحاتی مستطیل شکل به عرض های 38 و 28 سانتیمتر در طولی به عمق قاب راک که با قرار گرفتن روی دو بازو کفه های طبقات قفسه راک را تشکیل می دهند. ضخامت کفپوش ها متناسب با وزن بار در هر متر مربع برآورد می شود. در برخی موارد به خصوص در قفسه راک کفپوشدار سنگین برای پوشش طبقات به علت میزان تحمل بالا، از پوشش های پالت پروفیلی استفاده می گردد.

شباهت های قفسه های راک کفپوشدار

هر دو نوع قفسه راک کفپوشدار، قفسه راک کفپوشدار سبک و قفسه راک کفپوشدار سنگین، قابلیت اجرا در یک یا چند طبقه را دارند که متناسب با ارتفاع فضا طراحی و اجرا می شود. راهروبندی طبقات، پوشش سطح بالکن در سیستم های چند طبقه در قفسه بندی راک کفپوشدار سنگین و سبک یکسان می باشد. در قفسه راک کفپوشدار سنگین به دلیل وزین بودن بارها و بارگذاری آنها در طبقات بالایی می توان از بالابر و یا جک پالت استفاده نمود و بارها را تا بالکن طبقه دوم بالا برده سپس بارگذاری نمود.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره های 77939562 و یا 09128485943 واحد مهندسی فروش شرکت بهین انبار آرا تماس حاصل فرمایید.