خود راهرو

خود راهرو - DRIVE-IN RACKING

سیستم قفسه بندی داروین راک یا خود راهرو ، جهت بارگذاری محصولات سنگین در کارخانه ها، انبارها و سردخانه ها استفاده می شود. در سیستم قفسه بندی خود راهرو از فضای داخلی انبار استفاده بیشتری شده و تا ارتفاع مناسبی از انبار می توان قفسه گذاری نمود بنابراین بهره گیری از فضا به نحو احسن انجام می شود و بارگذاری بیشتر قابل انجام است. در این قفسه بندی راهروی بین قفسه ها حذف می شود. کفی بارگذاری نیز پالت راک است . بار به وسیله لیفتراک و بالابر برروی پالت های مخصوص نصب شده و طبقه گذاری به وسیله بالابرهای مناسب انجام می گیرد. از جمله نکات مهم در این قفسه بندی  نوع بار می باشد که بهتر است از بارهای با بسته های همگن و یک شکل در آن استفاده گردد. این نوع قفسه بندی مناسب انبارهای دارای تک محصولی است که جابجایی کمتری دارد. این سیستم در روش مدیریت انبارداری به روش های lifo و fifo قابل استفاده است

خود راهرو | DRIVE-IN RACKING

برای دیدن تصاویر بیشتر اینجا کلیک کنید